Partnere

Xepto er stolte av å jobbe i partnerskap med de beste innen sine felt

Ulefos

Ulefos

Ulefos og Xepto har i lang tid samarbeidet om produktutvikling av konsepter innen vann, kummer og konnektivitet.

Selskapene jobber begge med løsninger for ekstreme miljøer, og utvikler stadig nye løsninger sammen som verdiøker hverandres tjenester.

BNS

BNS

Xepto har samarbeidet tett med BNS i en årrekke. BNS er Nordens ledende leverandør av vekselbeholdere og modulbaserte containerløsninger for en rekke ulike formål, deriblant containere for lagring av eksplosiver. Myndighetene har mange ulike krav for oppbevaring av sprengstoff i containere. Et viktig krav er elektronisk overvåkning med tidligvarsling ved innbrudd og øvrige angrep. BNS benytter Xepto OnGuard eksklusivt som alarmløsning i sine leveranser.

Securitas Technology og Avarn Security

Securitas Technology og Avarn Security

Containere som benyttes til lagring av sprengstoff må være tilknyttet en alarmavtale (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (FOR-2002-06-26-922) kapittel 7, §7-4 Bygningstekniske forhold, DSB). Forskriften sier at «Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak».

På bakgrunn av dette kravet har Xepto i en årrekke hatt et tett samarbeid med Securitas Technology (tidligere Stanley Security) og Avarn Security. Dersom OnGuards sensorer fanger opp forsøk på innbrudd eller sabotasje, sendes det info til alarmselskapet i sanntid.

Telenor

Telenor

Xepto benytter Telenor som primær kommunikasjonsleverandør. Xepto har siden oppstarten i 2003 hatt gode erfaringer med ulike løsninger som er tilpasset tjenestene Xepto leverer. Xepto benytter Telenors tjenester både for OnGuard- og CityGuard-terminalene.

Electro Mechanical Development Ltd.

Electro Mechanical Development Ltd.

EMD er et Sheffield-basert IoT-selskap som hovedsakelig har spesialisert seg på utvikling av teknologi innenfor vann og avløp.

Xepto har hatt et nært samarbeid med EMD siden 2006. Først gjennom 7th Framework EU-prosjektet Trackbox sammen med Posten/Bring, og senere via Advocate prosjektet i Eurostars regi sammen med Kongsberg Esco (nå Ulefos Esco).

EMD har betydelig erfaring inn sensorutvikling spesielt innenfor Energy Harvesting via Piezo- elementer og selvgående vannkvalitetssensorer i samarbeid med Severn Trent Water Ltd og Exceter University.