Referansecase Skedsmo kommune


«Erfaringene med systemet som Xepto har levert er gode og målere/følere holder seg i posisjon. Terminalene fra Xepto tåler godt å stå i kummer som er slammete og fuktige. Ingen vanninntrenging som ødelegger elektronikken. Det ser også ut til at det ikke kommer falske signaler pga krypstrømmer. Data som kommer inn stemmer med nedbørtilfeller og driftserfaring på målestedene»
Jan Erik Bøgeberg, Overingeniør Skedsmo kommune.

 

Behov og løsning

  • I 2006 ferdigstilte vi utviklingen og startet piloteringen av vår nye produktfamilie, CityGuard. Samarbeids- og testpartner under hele piloteringen var Skedsmo kommune.
  • En rekke målere ble plassert ut i strategiske overløpskummer under piloteringen. I løpet av testperioden ble flere ting finjustert og forbedret.
  • Våren 2013 avholdt kommunen en anbudskonkurranse for innkjøp av en rekke nedbørsmålere. I sterk konkur-ranse med både nasjonale og nordiske aktører vant Xepto anbudet og det er i dag plassert ut målere i alle de ulike nedbørssonene i kommunen.

Resultater og besparelser

  • «Erfaringene med systemet som Xepto har levert er gode og målere/følere holder seg i posisjon. Terminalene fra Xepto tåler godt å stå i kummer som er slammete og fuktige. Ingen vanninntrenging som ødelegger elektronikken. Det ser også ut til at det ikke kommer falske signaler pga krypstrømmer. Data som kommer inn stemmer med nedbørtilfeller og driftserfaring på målestedene», sier Overingeniør, Jan Erik Bøgeberg i Skedsmo kommune.
  • Med kombinasjonsdata både fra overløps- og nedbørsmålere, kan man nå analysere og vurdere nettkapasitet en kontinuerlig. Kommunen kan også i sine planer ta hensyn til evt ulikheter i nettet avhengig av hvilken nedbørssone disse ligger i.
  • CityGuard gir live rapporteringer og er et ende-til-ende system. Derfor er behovet for manuelle inspeksjoner av overløpskummene redusert i tillegg til at rapporteringen til Fylkesmannen er vesentlig forenklet.