Referansecase: Hamar kommune

 

«På bakgrunn av terminaler og ledningsnettovervåkning fra Xepto, har vi allerede etter første år friskmeldt ett par strekk under begrepet «godt nok». I tillegg har vi identifisert innlekk både pga høy grunnvannsstand og bekkeinntak. Tiltak er iverksatt. Overvåkningen har gitt oss nødvendig informasjon til bruk i rehabiliteringsplanen vår»
Eva Kathrine Lie, ingeniør Hamar kommune
 
 

Behov og løsning

  • Hamar kommune startet i 2010 et prosjekt for å prøve å finne lekkasjer i avløpssystemet på en systematisk måte.
  • Første del av prosjektet ble iverksatt i en avløpssone som er representativ for hele kommunens tettbebyggelse. Respektive avløpssone var et område med ca 5 000 pe og representerte om lag 20% av den totale avløpsmengden i kommunen.
  • Det ble satt ut fremmedvannsmålere i begge ender av sonen, samt ved enkelte forgreningspunkter. I tillegg ble det utplassert flere lokale nedbørsmålere.

Resultater og besparelser

  • «På bakgrunn av terminaler og ledningsnettovervåkning fra Xepto, har vi allerede etter første år friskmeldt ett par strekk under begrepet «godt nok». I tillegg har vi identifisert innlekk både pga høy grunnvannsstand og bekkeinntak. Tiltak er iverksatt. Overvåkningen har gitt oss nødvendig informasjon til bruk i rehabiliteringsplanen vår», sier ingeniør i Hamar kommune, Eva Kathrine Lie.
  • Kommunen har kontinuerlig analysert data fra målerne og sett på kombinasjonsdata fra fremmedvannsmålerne og nedbørsmålerne. 
  • Redusert innlekk og fremmedvann til rensing, har gitt kommunen store besparelser. Netto besparelse etter første år er på hele 1 MNOK på den aktuelle avløpssonen(representerer 20% av totalnettet) og samtidig spart abonnentene for økte utgifter.