(Nyhetsbrev februar 2015) «Nina» ble en dyr dame

Erstatningsutbetalinger relatert til vann har økt med hele 400% siste 20 år, ifølge Finans Norge. I perioden fra 2008 til 2011 beløp snitt årlig utbetaling fra forsikringsselskapene seg til over 1,1 milliarder norske kroner. Dette gjaldt skader relatert til både vanninntrenging utenfra, tilbakeslag, flomskade og stormflo. For 2014 er beløpet for flomskader alene på anslagsvis 450 millioner kroner. 
Nyhetsbrev feburar 2015.

  

(Nyhetsbrev september 2014) «Rosa kumlokk; Oslo kommune går nye veier» og optimalisering av vedlikeholdsarbeidet

- Bæsj, tiss og dopapir er det eneste som skal i do! Dette hevder Oslo kommune i sin nye holdningskampanje. Les mer om kampanjen i dette nyhetsbrevet. Les også om hvordan vedlikeholdsarbeidet kan optimaliseres ved hjelp av gode måleinstrumenter.
Nyhetsbrev september 2014.

  

(Nyhetsbrev juni 2014) Dassmannen og Ondskapen i avløpet og «Redd Oslo fra flomvannet»

Vi liker gode initiativ som har til hensikt både å opplyse befolkningen og som tar i bruk ungdommens formspråk og kanaler. ØRU-kommunene (Øvre Romerike Utvikling, samarbeidsorgan for seks kommuner på Øvre Romerike) har det siste året vært oppdragsgivere for flere spreke informasjonsfilmer innenfor vann/avløp og renovasjon. Filmene er laget av ulike videregående skoler i regionen. Hent inspirasjon og sjekk ut filmlinkene. Les også om hvordan Oslo kan reddes fra flomvannet i kronikken som er skrevet av masterstudent i hydrologi, Anne Kristina Tvedalen.
Nyhetsbrev juni 2014.

  

(Nyhetsbrev mars 2014) Gubbete og usexy bransje?  Monica og Gjerdrum kommune beviser det motsatte

Monica Gudim er virkelig en foregangskvinne i bransjen. Mens mange kun snakker om ingeniørmangelen og behovet for å rekruttere flere inn i VA-bransjen, gjør Monica og Gjerdrum kommune ord om til handling. Les mer om hvilke tiltak de har satt i verk for å spre mer kunnskap om vannbransjen i dette nyhetsbrevet. Les også om vår nye firmaprofil og om hvilke tanker Terje Farestveit, Sjefsingeniør i Miljødirektoratet, gjør seg om bransjen i spalten «Bransjeprofilen».
Nyhetsbrev mars 2014

 

(05.02.14)  Slik blir VA-året 2014

null           

2013 var året hvor vi atter en gang ble på fornavn med diverse ekstremvær; Geir, Hilde og Ivar. Ekstremværets herjinger og konsekvenser er krevende for bransjen og setter mang en kommune på prøve. Reaktive tiltak tar fokus fra proaktive og preventive planer. La oss håpe 2014 blir mindre krevende enn fjoråret.

 

Les her hva forretningsutvikler Wiggo Hellerud i Xepto (bildet) mener om 2014:

 •  Antall ekstremvær holder seg, mens variasjoner i mikrovær øker
  -
  Vi slipper nok dessverre heller ikke unna ekstremvær i 2014. Jeg tror antall ekstremvær vil holde seg på nivå med 2013, men en større lokal variasjon må vi være beredt på.
 • Økt interesse og dermed også bevissthet rundt vær og klima
  - Været og ulike værformer vil være et tema for flere. Mange kommer også til å legge merke til lokale variasjoner i større grad enn tidligere. Av dette kommer også økt bevissthet rundt klimaendringer generelt. Dette kan føre til økt press fra innbyggere for å forsere fremdriften mht  klimatilpasning i kommunene.
 • Forsikringsselskapene strammer til
  Belastningen på avløpsnettet er allerede stor og «mer» vær vil føre til økt hyppighet av tilbakeslag og direkte, indirekte og sosiale verditap. Forsikringsselskapene vil etter hvert utøve betydelig press for å endre regresspraksis og kreve mer dokumentasjon på at nettet både er dimensjonert i forhold til blant annet befolkningsveksten og at kommunene bestreber seg på å tette vedlikeholdsgapet.
 • Fortsatt ingeniørmangel
  Den blåblå regjeringen har satt vann og avløp på agendaen. Det betyr ikke nødvendigvis at de vil øke utdannelseskapasiteten, eller generell innsats på utdannelsessektoren. Kommunene selv og Norsk Vann må dessverre her dra størsteparten av lasset også videre fremover. Støtte og forankring for NorskVanns omdømmeprosjekt er viktig også videre fremover.

 

(14.10.13)  Statsbudsjettet 2014
Forslag til Statsbudsjett for 2014 ble lagt frem av avtroppende regjering 14.oktober. Norsk Vann har meldt at budsjettet er både «gledelig og skuffende» for VA-bransjen. Gode nyheter er bevilgningene på 15 og 4 millioner til hhv drikkevannssatsning og til lovarbeidet under et nytt overvannsutvalg,. Men det er fremdeles ikke lagt inn en økning til forvaltningsarbeidet, potten er her fremdeles kun 38 millioner. Nå avventer organisasjonen kommende komitéhøringer og håper på økninger når de blåblå setter en endelig signatur på budsjettet.

Norsk Vannforening ønsker ikke å uttale seg spesifikt om politiske rammer for bransjen. «Vi gir våre synspunkter til kjenne indirekte via nettverket vårt,» sier foreningens leder Anette Æsøy og legger til at foreningen ikke jobber på det politiske planet og støtter opp om nettverket og Norsk Vann mht høringer og føringer knyttet til forslaget til Statsbudsjett for 2014.

 

(16.09.13)  Stor deltakelse VA-dagene på Vestlandet  

      

10-års jubileet for VA-dagene på Vestlandet gikk av stabelen 11.-12.september. Over 400 deltakere var samlet til to intensive faglige og sosiale dager.  

VA-dagene arrangeres av Driftsassistansen i Hordaland (DIHVA) og har som formål å skape en solid VA-faglig møteplass for hele bransjen på Vestlandet. Xepto deltok for første gang med egen stand på arrangementet. «Godt besøk, gode faglige diskusjoner og et knirkefritt arrangement frister til deltakelse også neste år,» sier Henrik Flateland, salgssjef i Xepto.


(20.08.13) Med høsten kommer fremmedvannet!
Sommermånedene er omme og vi kan se tilbake på svært varierende nedbørsmengder. Månedsnedbøren for hele landet i juli var på 90% av normalen. I flg. met.no fikk Agder sin tørreste juli siden 1900 og Østlandet den 5. tørreste. Juni ble derimot historisk våt – mye takket være ekstremværet Geir. Oppland ble relativt sett det våteste fylket (fire ganger normalnivået), mens høyeste døgnnedbør ble målt i Hemsedal (59,9 mm). For hele landet ble nedbørsmengden målt til 160% av normalen, jmf meterologene.

En god juli gir dessverre ingen garantier for at det blir en tørr høst. Vi vet at med høsten så kommer også økt nedbør og fremmedvann. De fleste VA-kolleger er nå igjen travelt opptatt med å sikre kapasitet og kvalitet i avløpsnettet.

 

(17.04.13)  CityGuard seminarer
 

null       I løpet av våren arrangerer vi miniseminarer der vi viser deg hvordan du enkelt kan registerere og varsle overløp, lokalisere fremmedvann for utbedringer av avløpsnettet og få et "levende bilde" av effekten av nedbøren. I løpet av noen timer på formiddagen får du en generell gjennomgang av systemene og om du ønsker blir det tid til å diskutere behovene i din kommune.  

Send en mail til salg@cityguard.no eller ring oss på 22838000 og spør etter Christian Olavessen om du ønsker å delta.

 

(02.05.13)  Vi stiller ut på Miljøteknikk i Telenor Arena på Fornebu 13-15 Mai 2013

Messe standVi viser hvordan du kan få oversikt over avløpsnettet i realtid. Hvordan du kan bruke CityGuard til å sjekke om dine saneringsprosjekter virkelig gjøres der problemet er størst eller om du kan "friskmelde". Få mer oppgradert avløp for hver investerte krone.

Vi vil vise "Live Demo" av systemet, der vi viser utslag på nedbørsmåler, hvilken effekt nedbøren har i avløpet og hvordan dette slår ut med direkte visning i CityGuard web.

Vi vil også vise at du kan få lokal tilpasset spesialisert værvarsling fra StormGeo med en radius på 1,5 km rundt nedbørsmåleren.

 

(06.09.12)  CityGuard på mobile terminaler

Ipad GUI

CityGuard er nå tilgjengelig på Ipad, Iphone og andre mobile terminaler, slik at du også kan hente ut opplysninger ute i felt.

Kontakt oss for hvordan du får tilgang.