CityGuard ©

CityGuard – en serie av unike og tilnærmet drifts- og vedlikeholdsfrie målere som optimaliserer avløpshåndteringen og vannforsyningen i kommunen. 

Våre CityGuard produkter er i tillegg sentrale verktøy for å effektivisere klimatilpasningsarbeidet.

Den totale nedbørsmengde er i endring både i intensitet og geografisk. Metning av jordsmonnet avtar ikke sommerstid, men forholder seg høy hele året.

                                                                               

                                                                                              

Klimaendringene gir endring i selve nedbørsformen:

  • Mer nedbør
  • Konsentrasjonen og nedbørsarealet endres
  • Intensiteten øker
  • Avrenningen øker

     

Klimaendringene medfører store utfordringer for avløpssektoren i form av mer overvann og mer innlekk som følge av høyere trykk mot ledningsnettet over lengere tid. Denne overbelastningen på avløpsnettet gir økt skaderisiko for infrastruktur, bebyggelse og mer lokal forurensning.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

CityGuard-serien består av følgende måleprodukter:

  • Fremmedvannsmåler for
  • Overløpsmåler
  • Nivåmåler
  • Nedbørsmåler

CityGuards målemetode er patentert (Pat.no 332362)

 

Fremmedvannsmåler
Identifiserer fremmedvann og detekterer innlekk. Med en fremmedvannsmåler er det enkelt å finne feilkilder og friskmelde mistenkte strekk med innlekk. Last ned produktark.

 

Overløpsmåler
Varsler og rapporterer overløp. Kan dessuten settes opp med automatisk rapportering til Fylkesmann. Last ned produktark.

 

Nivåmåler
Varsler og rapporterer om økte vannmengder. En nivåmåler vil kunne varsle i god tid og forhindre tilbakeslag når tiltak kan settes i verk på et tidligere tidspunkt. 

 

Nedbørsmåler
Viser lokale værdata. Satt opp med øvrige målere, gir dette kombinasjonsdata med verdifull dokumentasjon av sammenhengen mellom lokale værdata og aktivitet i ledningsnettet til bruk i eksempelvis skadeoppgjør, eller regressaker. Last ned produktark.

CityGuard-serien leveres som strømløse enheter og med ekstra lang batterikapasitet slik at driften og vedlikeholdet forenkles. Enhetene kommuniserer med en webportal som er tilgjengelig fra PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett.

 

CityGuard fungerer som et frittstående system, men kan også integreres med de fleste styringssystemer/toppsystemer.