Sertifisert sikring av mobile lagere

Xepto containersikring er en GPRS-basert tjenste/produkt for å sikre containere med mobil alarm.

Alarmen er tilpasset Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (FOR-2002-06-26-922) kapittel 7, §7-4 Bygningstekniske forhold, fastsatt av DSB.

 

Alarmen kan med fordel anvendes for alle typer mobile lager. F.eks verktøycontainere, lagercontainere med verdifullt innhold, farlig gods og lignende.


Alarmen i containeren rapporterer hvert tredje minutt. Ved kommunikasjonsavbrudd eller annen feil varsles vaktsentralen automatisk.

Alle meldinger inneholder informasjon om dekningsgrad, posisjon, batteristatus i tillegg til eventuelle skarpe alarmer og blir overvåket av alarmsentral.

Les mer om alarmterminalen LOS 250.

Gå til registrering av alarm.

Gå til oppsigelse av alarm.

Gå til Servicemanual.

 

Personalarm

I samarbeide med Stanley Security AS og Nokas AS er tjenesten også tilpasset til sikkerhetsalarm og logistikkfunksjoner for personell.

 

 

Nye priser alarm:

Gjelder f.o.m. 1/7-17 (eksisterende abonnement) og 1/4-17 (nye registreringer)

Xepto innfører en endring i tjenester og batteripriser tilknyttet våre LOS250-alarmer, dette vil medføre følgende for våre kunder:

Tjenesten for oppfølging og varsling av batteribytte (Kr. 210,-) vil utgå av batterifaktura og kommer nå som en tjenestedel av det månedlige abonnementet.

Dette vil bli lagt som en egen varelinje på abonnement på henholdsvis kr 25,- for masteralarmer og kr 10,- for passive alarmer pr. mnd.


Det sendes ut varslinger til bruker ved alarmer på anleggene. Dette er en tjeneste Xepto AS til nå ikke har tatt betalt for.

Fra og med 1/7-17 faktureres disse meldingene med Kr. 1,- per SMS (etterkuddsvis sammen med abonnementsfaktura)  

Dette gjelder alle SMS´er både av teknisk art (nettutfall og -feil) og alarmer.

Varslinger til epost vil være kostnadsfritt.                

 


Anleggsrapporter:

Det vil fra 1/7-17 være mulighet for samtlige kunder å få tilsendt anleggsrapport.

Denne rapporten vil bli sendt ut til fakturamottaker 1. i hver mnd. og gir en oversikt over følgende:

  • Antall utløste alarmer fordelt på årsak
  • Hvem som står på varslingslisten
  • Hvilke containere som tilhører samme anlegg
  • Adresse for batterimottak
  • Hvem som mottar varsling
  • Sist kjente batteristatus og dekningsgrad
  • Dato siste batteribytte

Denne tjenesten må bestilles pr mail til support@xepto.com. Pris per rapport er kr 50,- pr. master/mnd.

Prisene på abonnement vil bli regulert i hht konsumprisindeks f.o.m 1/7-17

 

Prisliste se xepto.no/mobilsikkerhet/priser