CityGuard overløpsmåler

Fremmedvann poptar kapasitet i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg og medfører miljøbelastende tilbakeslag og overløp. CityGuard overløpsmålere er et kostnadseffektivt verktøy for varsling og rapportering av overløp, ref Forurensningsforskriften.

Våre målere gir gode data for tilstands- og tiltaksanalyser og kan, foruten å redusere investeringsbehov i ledningsnettet, også gi store miljøbesparelser i forhold til å redusere overløp. Et riktig dimensjonert ledningsnett, gir færre overløp og mindre belastning på miljøet.

Produktark
Tekniske spesifikasjoner 

En kombinasjon av CityGuard målere i ledningsnettet og lokalt utplasserte CityGuard nedbørsmålere gir gode analyser og viser sammenhengen mellom nedbør og aktivitet i spillvannsrørene. Dette kan igjen benyttes til dokumentasjon, og kanskje også gi besparelser, i forbindelse med skadeoppgjør og regressaker etter flom og oversvømmelser.

 

Fordeler med CityGuard overløpsmålere

 • Automatisk overløpsvarsling på sms og e-post, samt mulighet for automatisk rapportering som underlag  for rapportering til Fylkesmann
 • Et Alt-i-ett og tilnærmet vedlikeholdsfritt system med s batteridrevet målere og enkel tilgang til data via en webportal
 • Enklere varsling av overløp i ledningsnettet
 • Enklere rapportering til Fylkesmann
 • Rapportering på e-post av egendefinerte parametere, flere formater tilgjengelig
 • Automatisk varsling av blant annet dekning- og batteristatus
 • Tilgang til kartløsning med ledningsdata i felt (via nettleser på f.eks iPad)
 • Lettanvendelig måler og kostnadseffektiv drift med fjernavlesing av data
  (via PC, smarttelefon og nettbrett) og med norsk support ved behov
 • Enkel installasjon (kan flyttes ved behov) og enkel administrasjon
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader (batterilevetid på 2-3 år)
 • Fungerer som et frittstående system, men kan også integreres med de fleste styringssystemer/toppsystemer
 • Produsert i Norge og utviklet for norske forhold (stresstestet ned til 30 minusgrader)

Patentert målemetode (Pat.no 332362)

 

Kontakt oss angående
overløpsmålere

E-post: salg@xepto.com

Telefon: 22 83 80 00                   

Produktark


Modellvarianter

 • CityGuard overløpsmåler med batteridrift (standard)
 • CityGuard overløpsmåler med tilkoblingsmulighet for 230 V AC


Tilleggsutstyr

 • GSM gummiantenne, 1 dB, for nedfelling i veibane
 • Festemateriell for sensorer (trekkerør, montasjeklips)
 • Nivåvippe med kabel (4 m) og kontakt (IP68)