CityGuard nedbørsmåler

Våre mobile nedbørsmålere er produsert i Norge og spesielt utviklet for norske forhold. I tillegg til å tilfredsstille kravene til MET og WMO, er målerne rimelig i innkjøp og drift, og enkle å sette opp og administrere.

Nedbørsmålerne kommuniserer via GPRS/GSM og kommer i følgende modellvarianter:

 • CityGuard nedbørsmåler med strøm (230 V) og mulighet til å koble til varmeelement,  helårsmåler
 • CityGuard nedbørsmåler, strøm via solcellepanel, kun sommermåler
 • CityGuard nedbørsmåler, strøm via batteri, kun sommermåler

CityGuards nedbørsmålere er i dag i bruk av kommuner og bedrifter over hele landet.

Produktark
Tekniske spesifikasjoner 

                       


Fordeler med CityGuard nedbørsmålere

 • Tilfredsstiller kravene til MET og WMO
 • Nedbørsdata kan kombineres automatisk med data fra CityGuard fremmedvanns- og overløpsmålere
 • Rapportering på e-post av egendefinerte parametere, flere formater tilgjengelig
 • Alle data er tilgjengelig via en webportal
 • Lettanvendelig måler og kostnadseffektiv drift med fjernavlesing av data (via PC, smarttelefon og nettbrett)og med norsk support ved behov
 • Enkel installasjon og enkel administrasjon
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Fungerer som et frittstående system, men kan også integreres med de fleste styringssystemer/toppsystemer
 • Produsert i Norge og utviklet for norske forhold (stresstestet ned til 30 minusgrader)

Kontakt oss angående nedbørsmålere

E-post: salg@xepto.com

Telefon: 22 83 80 00

Produktark


Tilleggsutstyr

 • TP 100 temperaturelement
 • Ekstralengde/-rør til festestativ, 120 cm for en totalhøyde på 180 cm
 • GSM baseantenne, 6 dB