CityGuard fremmedvannsmåler

Fremmedvann opptar kapasitet i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg og medfører miljøbelastende tilbakeslag og overløp. CityGuard fremmedvannsmålere er et kostnadseffektivt verktøy for lokalisering av fremmedvann. Med våre målere er det enklere å finne feilkilder og friskmelde mistenkte strekk med innlekk.

Gode grunnlagsdata er en nødvendighet for å optimalisere tilstands-/tiltaksplaner og effektivisere kommunenes klimatilpasning.

Gode grunnlagsdata er også viktig for å dimensjonere ledningsnettet riktig, sanere riktige strekk og tilpasse infrastrukturen til de klimaendringer og utfordringene som også kommer som en følge av bl.a befolkningsvekst og –fortetning.

CityGuard fremmedvannsmålere gir gode data for tilstands- og tiltaksanalyser og kan, foruten å redusere investeringsbehov, også kunne gi store besparelser i forhold til vannmengden som renses årlig (reduserer andelen fremmedvann til renseanleggene).  

Produktark
Tekniske spesifikasjoner 

 

En kombinasjon av CityGuard målere i ledningsnettet og lokalt utplasserte CityGuard nedbørsmålere gir gode analyser og viser sammenhengen mellom nedbør og aktivitet i spillrør. Dette kan igjen benyttes til dokumentasjon, og kanskje også gi besparelser, i forbindelse med skadeoppgjør og regressaker etter flom og oversvømmelser.


Fordeler med CityGuard fremmedvannsmålere

 • Et Alt-i-ett og tilnærmet vedlikeholdsfritt system med batteridrevne målere og enkel tilgang til data via en webportal
 • Enklere identifisering av innlekk og fremmedvann i ledningsnettet
 • Indikator for kloakk-konsentrasjon i spillvannet
 • Rapportering på e-post av egendefinerte parametere, flere formater tilgjengelig
 • Automatisk varsling av blant annet dekning- og batteristatus
 • Tilgang til kartløsning med ledningsdata i felt (via nettleser på f.eks iPad)
 • Lettanvendelig måler og kostnadseffektiv drift med fjernavlesing av data (via PC, smarttelefon og nettbrett)og med norsk support ved behov
 • Enkel installasjon (kan flyttes ved behov) og enkel administrasjon
 • Kan plasseres i kummer helt ned til 315 mm i diameter
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader (batterilevetid på 2-3 år)
 • Fungerer som et frittstående system, men kan også integreres med de fleste styringssystemer/toppsystemer
 • Produsert i Norge og utviklet for norske forhold (stresstestet ned til 30 minusgrader)

 Patentert målemetode (Pat.no 332362) 

Kontakt oss angående fremmedvannsmålere


E-post: salg@xepto.com

Telefon: 22 83 80 00

Produktark

 
Modellvarianter

 • CityGuard fremmedvannsmåler for nedstigskum
 • CityGuard fremmedvannsmåler for stigerørskum


Tilleggsutstyr

 • GSM gummiantenne, for nedfelling i veibane
 • Veggfeste for inspeksjonsluker 315/400 mm (enhet og sensor sitter på samme feste og kan enkelt tas inn og ut