Logistikk for containere og løstraller

Tenk deg et system du ikke bruker tid på ved normal drift, men som proaktivt varsler via avviksrapporter eller alarm om transporten ikke holder tidstabellen eller noe uforutsett inntreffer.
Et system som gir deg total kontroll over dine containere og løstraller, som faktisk muliggjør effektive intermodale transporter.
Et system der du bedrer utnyttelsesgraden på hele flåten og får gangtidsrapporter på løstrallene.
Tenk Xepto M2M server!

Gjennom innsamling og distribusjon av positioner og hendelser, kombinert med et kraftig rapportsystem og våre unike LOS terminaler får du full oversikt over din container- og/ eller tralleflåte. Hvor befinner de seg? Hvor lenge har de stått stille? Hva er status på eventuelle tilkoblede sensorer? Du kan søke i historiske data og selv konfigurere-, sette opp og motta regelmessige og automatiserte rapporter, som inneholder all informasjon som er viktig for din drift. Du får ett ideelt verktøy for å styre flåten mer effektivt og kan redusere systemkostnadene.

For ”kalde” containere benyttes LOS 010 eller LOS 100. Disse monteres inne i containeren og terminalene kan sende opp till 3500/7000 meldinger (f.eks 2 meldinger per dag (LOS 010) eller 4 meldinger per dag (LOS 100) i opp till fire år), innen batteriene må byttes. Har man periodevis strømtilkobling som f.eks på en traller, som i trafikk er tilkoblet til trekkvogn, benyttes LOS 120. I kjølecontainere (reefere) som har fast strømtilførsel benyttes også LOS 120 med tillhørende sensorer.

Tog eller trekkvogn over landegrensene? Vi har produktfamilien for dine behov.

- Automatiserte prosesser gir effektiv drift av flåten og lavere systemkostnader -