Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsningerfor måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.

Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikkbransjen.

Vårt konkurransefortrinn er å lage batteridrevne produkter som kommunisere via GSM/GPRS med en server/portalløsning for analyse og datafangst. Dette gjør at produktene kan plasseres på strømløse steder med fjernstyring av driften. Dette reduserer ressursbehovet vesentlig.

 

 CityGuard © - et effektivt verktøy for klimatilpasning

Xepto bidrar til å løse en av de største miljø- og kapasitetsutfordringene innen kommunal sektor med vår CityGuard-løsning, utviklet for blant annet fremmedvannsdeteksjon og overløpsrapportering. 

 

Les mer om CityGuard © her.